stycznia 07, 2023

Zielone wiadomości - Tydzień 1.2023 - koniec betonozy, rewitalizacja i ogród botanicznyCześć!

Mija pierwszy tydzień stycznia 2023 roku. Zazwyczaj leniwy, powolny i dla większości rozruchowy, ale to wcale nie oznacza, że wokół nic się nie dzieje. 

Początek roku to też czas obietnic, postanowień noworocznych, czy zmiany obowiązujących przepisów. Po opadnięciu kurzu ostatnich świąt czas wracać do rzeczywistości, a żeby nic w między czasie nie umykało bez echa, co tydzień będę przedstawiała najważniejsze wydarzenia lokalne i ogólnokrajowe z zakresu zielonej branży w formie Zielonych Wiadomości.  

1. Koniec "betonozy" w "patodeweloperce"? - plany MRiT

W ostatnich kilku dniach w mediach ogólnokrajowych pojawiają się tytuły: "Ministerstwo chce wyruszyć na wojnę z patodeweloperką" (rp.pl), "Patodeweloperka. Rządowy projekt zmian w przepisach. Minister Buda o absurdach na osiedlach w Polsce" (polsatnews.pl), a na stronie rządowej "#PrzyjazneMiejsce czyli mieszkać po ludzku. Porządkujemy zasady" (gov.pl). O co chodzi i jaki to ma związek z zielenią?  

A no, dużo. Z mojego doświadczenia w zieleni nowych osiedli mieszkaniowych wynika, że wciskanie powierzchni biologicznie czynnej wraz z nasadzeniami to przykry obowiązek inwestora. Celem tego "obowiązku" jest ograniczenie powierzchni, którą można przeznaczyć na mieszkania i lokale użytkowe. Przecież jedno drzewo na terenie wystarczy, by nazwać inwestycję "Apartamenty pod Dębem", prawda? 

Jakich zmian możemy oczekiwać? Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad

koniecznością zapewniania na placach zabaw i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego

Ma to być odpowiedzią na "powstawanie coraz więcej miejsc - publicznych placów zabaw, czy skwerów otoczonych chodnikami, betonowymi doniczkami, w których sadzone są krzewy, drzewa."

A jak jest teraz? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 8. §39. [Powierzchnia terenu biologicznie czynnego] 

Na działkach budowlanych, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną, budynki opieki zdrowotnej (z wyjątkiem przychodni) oraz oświaty i wychowania co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego, jeżeli inny procent nie wynika z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Coś mi tu nie pasuje, dlatego też będę bacznie obserwować te rewolucyjne zmiany. 

Więcej przeczytacie tu: #Przyjazne miejsce, czyli mieszkać po ludzku. Porządkujemy zasady.

2. Rewitalizacja rynku w Słupcy, woj. wielkopolskie

Rewitalizacja Słupeckiego Rynku

Z końcem 2022 r. zakończyły się konsultacje społeczne dla zadania Rewitalizacja Słupeckiego Rynku. Nie mylić ze Słupskiem. Dnia 3 stycznia 2023 r. Urząd Miasta na swojej stronie udostępnił raport prezentujący opinie mieszkańców i użytkowników przyszłego i odmienionego rynku. 

Kilka najciekawszych informacji: 

  • w projekcie przewidziano 6 drzew do wycinki, a 12 drzew do nasadzenia,
  • w konsultacjach wzięło udział 106 osób, 
  • ok. 40% badanych to spacerowicze i to funkcja rekreacyjna przeważa w odpowiedziach,
  • badanym zależało na wprowadzenie fontanny i usług (m.in. małej gastronomii), aby przyciągnąć klientów i turystów, 
  • żadne z pytań zadanych w ramach konsultacji społecznych nie odnosiło się do kwestii zieleni i ochrony środowiska. ŻADNE!
Pocieszającą informacją jest, że badani nie zawiedli! W pozostałych uwagach pojawiła się i ona, cała na zielono, ZIELEŃ

Jaki sens ma usunięcie 6 drzew, żeby w zasadzie tych samych miejscach posadzić 5 innych? O ile wymianę płyt chodnikowych po obwodzie rynku uważam za zasadną, to już same alejki na skwerze lepiej pozostawić wysypane żwirem. Dzięki temu zadrzewiony środek rynku zachowa swój w miarę naturalny charakter.

A także: "Jak najwięcej zieleni", "Dużo zieleni, mało betonu", "Zadbanie o zieleń, dosadzenie krzewów ozdobnych",

Błagam, żeby nie był "betonowy"

Badani w ramach konsultacji społecznych w dodatkowych uwagach położyli nacisk również na kwestie bezpieczeństwa, oświetlenie, miejsca do siedzenia, zamianę fontanny na sadzawkę i dostępność dla każdego.  

Składam uszankowanko mieszkańcom Słupcy! Urzędnicy otrzymują Karnego Kaktusa. 

Więcej przeczytacie tu: Podświetlana fontanna, leżaki, więcej ławek i zieleni, lepsze oświetlenie. Znamy wyniki konsultacji.

3. Park Kolejowy w Krakowie bez zieleni?

Park Kolejowy w Krakowie

Jak na razie "Nie ma pieniędzy na plac i zieleń" - informuje wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. W artykule Piotra Tymczaka z "Nasze Miasto Kraków" dowiadujemy się, że w ramach I etapu Parku Kolejowego zostaną wykonane nawierzchnie be-to-no-we, infrastruktura podziemna i częś-ci małej architektury. Czyli co? Nogi od ławki i pokrywa od śmietnika? 

Park Kolejowy w Krakowie jest częścią większej inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe na terenie aglomeracji krakowskiej. 

Mieszkańcy upominają się tam o zieleń. W pierwszej kolejności ma być beton.

Więcej przeczytacie tu: Wielkie zmiany na Grzegórzkach. Powstaje przystanek kolejowy. Mieszkańcy upominają się o zieleń. Starczyło pieniędzy na beton.

4. "ZIELONA PRZESTRZEŃ" - konkurs WFOŚiGW w Katowicach

Konkurs WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił konkurs na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni aktywizującej lokalną społeczność. Do konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego, czyli gminy i powiaty. 

Wnioski będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r., a termin realizacji planowany jest do 31 października 2024 roku. 

Ślązacy, spieszcie się brać dofinansowania, tak szybko odchodzą! 

Więcej przeczytacie tu: Konkurs na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ” oraz Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pn.: „ZIELONA PRZESTRZEŃ”

5. Zielone plotki: Milla Jovovich odwiedziła ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jeszcze na chwilę wróćmy do Krakowa, ale tego bardziej zielonego. 

Fajnie jest, gdy ktoś znany odwiedza znane miejsca. Milla Jovovich w przerwie nagrania nowego filmu Paula W.S. Andersona "In the Lost Lands" wraz z rodziną odwiedziła krakowski ogród botaniczny. 

@Milla, hope you like it! 

1 komentarz: